• آدرس های ما
   آدرس دفتر مرکزی: اراک- خیابان شهید شیرودی(خرم)- خیابان حبیب ابن مظاهر (دلگشا) - کوچه یاس ۵ شماره ۴۶۸۱-۶-۳۸۱۹۷ کروکی شرکت
   آدرس واحد معدنی: اراک- سنجان - منطقه شمس آباد قره کهریز -معدن سنگ آهن گزلدر شمس آباد کروکی معدن
  • نام فرستنده:
  • پست الکترونیک:
  • تلفن تماس:
  • متن پیام:
  • ساعات کار شرکت:
   شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۷
   پنج شنبه ۸ تا ۱۳