• خدمات مشاوره ای
    در ارتباط با طرح های معدنی نظیر اکتشافات ، استخراج و فراوری مواد معدنی این شرکت آمادگی دارد با بکارگیری کادری مجرب نسبت به مشاوره و نظارت در اجرای طرح های فوق و همچنین نظارت کیفی درتأمین یا واردات قطعات ، ماشین آلات و مواد معدنی خدمات کارشناسی ارائه نماید . هدایت سرمایه گذاری مؤثر در بخش معدن از جمله تخصص ماست .