• مشتری های داخلی
  ليست قراردادهاي سنگ آهن در سال ۱۳۸۹
  ليست قراردادهاي سنگ آهن شش ماهه اول ۱۳۹۰

  از سال ۱۳۷۷ که فعالیت تولیدی برای استخراج سنگ آهن از معدن سنگ آهن گزلدر شمس آباد شروع شد این شرکت با تعداد ۳۸ کارخانه سیمان کشور همکاری داشته است که از آن جمله می توان به اسامی زیراشاره نمود .

  ردیف نام شرکت سیمان ظرفیت تولید سالانه ( هزار تن )
  ۱ آبیک ۳۹۰۰
  ۲ ارومیه ۱۹۶۵
  ۳ اصفهان ۱۰۳۵
  ۴ تهران ۳۳۷۵
  ۵ دوررود ۱۲۴۴
  ۶ سپاهان ۳۰۸۸
  ۷ شمال ۱۲۴۸
  ۸ غرب ۱۲۴۸
  ۹ فارس ۸۱۹
  ۱۰ لوشان ۲۰۵
  ۱۱ آباده ۳۹۳
  ۱۲ اردبیل ۱۰۹۲
  ۱۳ استهبان ۳۲۷
  ۱۴ ایلام ۱۶۵۳
  ۱۵ خوزستان ۲۶۵۲
  ۱۶ سفید نیریز ۱۶۳۸
  ۱۷ هگمتان ۲۰۵۹
  ۱۸ کارون ۹۳۶
  ۱۹ دشتستان ۹۳۶
  ۲۰ بنوید ۱۶۳۸
  ۲۱ ياسوج ۲۱۸۴
  ۲۲ تجارت مهريز ۱۱۲۳
  ۲۳ کویر کاشان ۵۵۶
  ۲۴ فارس نو ۹۳۶
  ۲۵ لارستان ۲۱۸
  ۲۶ خاکستری ساوه ۲۲۴۶
  ۲۷ فراز فیروزکوه ۱۰۶۰
  ۲۸ ممتازان ۱۰۲۹
  ۲۹ اردستان ۱۰۲۹
  ۳۰ شهركرد ۱۰۲۹
  ۳۱ ساروج اصفهان ۶۲۴
  ۳۲ ساروج بوشهر ۱۸۷۲
  ۳۳ لار سبزوار ۱۰۲۹
  ۳۴ خوي ۱۰۲۹
  ۳۵ پيوند گلستان ۱۰۲۹
  ۳۶ نائين ۱۳۱۴
  ۳۷ بهروك ۹۳۶
  ۳۸ نيزار قم ۱۰۲۹